Կոբրա Կայ

Կոբրա Կայ

ՍԵՐԻԱՆԵՐ

images/New_Lion_Media_Posters/Brockmire/Episode_1.png

Սերիա 1

Անհավանական անձնավորություն

images/New_Lion_Media_Posters/Brockmire/Episode_2.png

Սերիա 2

Հարվածել առաջինը

images/New_Lion_Media_Posters/Brockmire/Episode_3.png

Սերիա 3

Կմախք

images/New_Lion_Media_Posters/Episode_4.png

Սերիա 4

«Կոբրա Կայ»-ը երբեք չի մեռնի

images/New_Lion_Media_Posters/Episode_5.png

Սերիա 5

Հակակշիռ

images/New_Lion_Media_Posters/Cobra_6_min.png

Սերիա 6

Հուզմունք

images/New_Lion_Media_Posters/Cobra_7_min.png

Սերիա 7

«All Valley» մրցաշար

images/New_Lion_Media_Posters/Cobra_8_min.png

Սերիա 8

Վերածնունդ

images/New_Lion_Media_Posters/Cobra_9_min.png

Սերիա 9

Տարբեր, բայց միևնույն ժամանակ նույնը

images/New_Lion_Media_Posters/Cobra_10_min.png

Սերիա 10

Ողորմություն